พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก : The Museum of Phitsanulok

พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก : The Museum of Phitsanulok เมืองพิษณุโลก, พิษณุโลก

“พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก" ตั้งอยู่ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หากใครมาเที่ยวเมืองพิษณุโลกลองหาเวลาอีกสักนิดเดินทางไปชมเรื่องราวความรู้ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกแห่งนี้ ภายในมีสองชั้น ชั้นล่างจัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ พัฒนาการ เเอกลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลก ส่วนชั้นบนจัดแสดงข้อมูลสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม ของจังหวัดต่างๆในแถบภาคเหนือตอนล่าง อันได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ ตาก และสุโขทัย

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ