บึงสีไฟ : Bung Sri Fai

บึงสีไฟ : Bung Sri Fai เมืองพิจิตร, พิจิตร

บึงสีไฟ เป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่เป็นอันดับสี่ของประเทศ รองจาก บึงบอระเพ็ด ทะเลสาบหนองหาน และกว๊านพะเยา บึงสีไฟเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืด แหล่งอาศัยของนกหลายชนิด และยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญของจังหวัดพิจิตร ด้านหน้าสวนยังมีรูปปั้นพญาชาละวัน ตามตำนานเรื่องไกรทอง สัญลักษณ์ของเมืองพิจิตร ให้ได้ถ่ายรูปคู่อีกด้วย

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ