หมู่บ้านโพธิ์ศรี : Baan Po Sri

หมู่บ้านโพธิ์ศรี : Baan Po Sri บางปลาม้า, สุพรรณบุรี

หมู่บ้านโพธิ์ศรี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี เป็นหมู่บ้านชาวไทยพวน ที่อพยพจากเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาอยู่ที่แห่งนี้ และชาวบ้านก็ยังคงดำรงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตัวเองมายาวนานกว่า 200 ปีไม่เคยเปลี่ยน ชาวบ้านโพธิ์ศรีนิยมทำอาชีพหัตถกรรมจักสาน จนเป็นแหล่งสร้างอาชีพและรายได้ให้ใครหลายๆคน หมู่บ้านโพธิ์ศรีถือเป็น Unseen Thailand เพราะเป็นวิถีชาวบ้านที่นักท่องเที่ยวน้อยคนนักจะเข้าถึง เช่น การเที่ยวชมภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ทำความรู้จักกับภูมิปัญญาการเพาะเลี้ยงต้นกล้าข้าวในรูปแบบใหม่ที่ทำให้ได้ผลิตอย่างคุ้มค่ามากขึ้น การทำการเกษตรแบบปลอดสารพิษ การทำน้ำชีวภาพ เป็นต้น

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ