วัดโขลงสุวรรณคีรี : Wat Khlong Suwankiri

วัดโขลงสุวรรณคีรี : Wat Khlong Suwankiri เมืองราชบุรี, ราชบุรี

วัดโขลงสุวรรณคีรี วัดนี้ชาวบ้านเรียกสั้นๆ ว่าวัดโขลง วัดนี้อยู่ภายในบริเวณเมืองโบราณบ้านคูบัว เดิมทีที่ตรงนี้เคยเป็นเมืองเก่าสมัยทวาราวดี และเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวไท-ยวน ที่อพยพมาจากเชียงแสน มาตั้งรกร้างอยู่ที่ราชบุรี ต่อมากรมศิลปากรตกแต่งแล้วและสามารถให้คนทั่วไปเข้าชมศึกษาได้ ใครที่มาแล้วอย่าลืมสักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่ตั้งอยู่กลางบริเวณวัด ใครที่สังเกตดีๆจะเห็นว่า ที่คางของพระพุทธรูปองค์ใหญ่มีรังผึ้งขนาดใหญ่ทำรังอยู่ด้วย

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ