จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว : Ban Khu Bua Museum

จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว : Ban Khu Bua Museum เมืองราชบุรี, ราชบุรี

จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัวตั้งอยู่ในเขตวัดโขลงสุวรรณคีรี อ.เมือง จ.ราชบุรี ซึ่งอยู่ภายในบริเวณเมืองโบราณบ้านคูบัว เดิมทีที่ตรงนี้เคยเป็นเมืองเก่าสมัยทวาราวดี และเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวไท-ยวน ที่อพยพมาจากเชียงแสนมาตั้งรกร้างอยู่ที่ราชบุรี พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จึงเป็นที่เก็บรวบรวมหลักฐานต่างๆทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของชาวไท-ยวนโบราณมาไว้ในที่เดียวกัน ตั้งชื่อว่า "จิปาถะภัณฑสถานบ้านคูบัว" ซึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดเสาหลักเอก "อ.อุดม สมพร" นักอนุรักษ์มรดกไทย ท่านเป็นผู้ริเริ่มและดำเนินการสร้างขึ้นมา ภายในจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งจำลองสภาพวิถีชีวิตเเละความเป็นอยู่ของชาวไท-ยวน ภาษา เครื่องมือเครื่องใช้ ผ้าทอ รวมไปถึงเรื่องราวการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ของ อ.อุดม สมพร

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ