อัลปาก้าฮิลล์ : Alpaca Hill

อัลปาก้าฮิลล์ : Alpaca Hill สวนผึ้ง, ราชบุรี

อัลปาก้าฮิลล์ ฟาร์มอัลปาก้าแห่งแรกและแห่งเดียวที่ใหญ่ที่สุดของไทย บนพื้นที่สีเขียวกว่า 250 ไร่ในดินแดนอากาศดีตลอดปี สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นักท่องเที่ยวที่เข้ามาชม ที่อัลปาก้าฮิลล์ จะสามารถใกล้ชิดกับตัวอัลปาก้าสัตว์หายากสายพันธุ์จากออสเตรเลียได้ สามารถป้อนให้อาหารที่ทางฟาร์มจัดไว้ให้โดยเฉพาะ และหยอกล้อ ถ่ายรูป กับสัตว์ที่เป็นมิตรอันหลากหลาย เช่น อัลปาก้า จิงโจ้แคระ กระต่ายยักษ์ หนูตะเภา นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่เพาะเลี้ยงและจำหน่ายอัลปาก้าสายพันธุ์ที่ดีที่สุดอีกด้วย นักท่องเที่ยวที่ต้องการจะเข้าชมอัลปาก้าฮิลล์ สวนผึ้ง นั้นจะต้องทำการจองล่วงหน้า ได้ที่ www.alpacahill.com โดยจองผ่านทางระบบออนไลน์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 080-821-2108, 081-145-9565 เวลาเปิดเข้าชม ศุกร์ 9:30-18:00 น. เสาร์ 9:00-18:30 น. อาทิตย์ 9:00-18:00 น. (เข้าชมได้เฉพาะลูกค้าที่จองล่วงหน้าแล้วเท่านั้น) การเข้าชม ทางฟาร์มจะกำหนดจำนวนผู้เข้าชมไว้ที่ 200 ท่านต่อวันเท่านั้น โดยจะแบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆ กลุ่มละ 8-10 คน โดยจะมีบัตรเข้าชม 4 ประเภท คือบัตรธรรมดา 190 บาท, บัตร VIP 290 บาท, บัตร VIP EXPRESS 390 บาท และ บัตร YEAR EXPRESS 500 บาท โดยบัตรแต่ละประเภทก็จะมีข้อกำหนดและสิทธิพิเศษในการเข้าชมอัลปาก้าที่แตกต่างกันออกไป ดูรายละเอียดได้ที่ www.alpacahill.com

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ