ประภาคารอ่าวบางเบ้า : Bangbao bay lighthouse

ประภาคารอ่าวบางเบ้า : Bangbao bay lighthouse เกาะช้าง, ตราด

ตั้งอยู่ที่ท่าเรือบางเบ้า เป็น ลักษณะสะพานปูนยื่นออกไปในทะเล ตรง สุดปลายสะพานจะมีประภาคารตั้งโดดเด่น เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กเก๋ๆ ของเกาะช้าง

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ