สามพันโบก : Sampanbok

สามพันโบก : Sampanbok โพธิ์ไทร, อุบลราชธานี

สามพันโบก หรือ แกนแคนยอนเมืองไทย แก่งหินขนาดใหญ่มากคล้ายภูเขากลางลำน้ำโขงที่มีแอ่งกว่า 3,000 แอ่งที่ถูกกระแสน้ำกัดเซาะจนเว้าแหว่งจนมองเห็นเป็นภาพต่างๆที่มีความสวยงามและมีรูปร่างแตกต่างกันออกไปมากมาย ไม่ว่าจะเป็นรูป หัวใจ หัวใจคู่ สุนัข หรือแม้แต่มิกกี้เม้าส์ ก็มีให้เห็นตามแต่ที่เราจะจินตนาการ ปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณเดือนตุลาคม-พฤษภาคม เท่านั้น ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกห่งที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ช่างภาพและคนที่รักการผจญภัย สามพันโบก ที่ตั้ง อำเภอโพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี การเดินทาง วิ่งตามทางหลวงหมายเลข 2050 ผ่านอำเภอตระการพืชผล ไปยังอำเภอโพธิ์ไทร ระยะทางประมาณ 97 กิโลเมตร และเดินทางต่อไปยังบ้านสองคอนเข้าไปในหมู่บ้านอีกประมาณ 3 กิโลเมตร

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ