วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร : Wat Traimitr Withayaram

วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร : Wat Traimitr Withayaram เยาวราช, กรุงเทพ

วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นวัดโบราณสร้างเมื่อสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐาน เดิมมีชื่อว่า วัดสามจีนใต้ มีคำเล่ากันว่าวัดสามจีน เดิมมีอยู่สามวัด คือ วัดสามจีนอยู่ในคลองบางอ้อด้านตรงข้ามกับเทเวศร์วัดหนึ่ง วัดสามจีนเหนือ บางท่านก็ว่าอยู่ที่บางขุนพรหม บางที่ก็ว่าอยู่ที่จังหวัดนนทบุรี สำหรับวัดที่อยู่บางขุนพรหม คือ วัดสังเวชวิศยาราม ส่วนที่อยู่จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ วัดโชติการาม อำเภอเมืองนนทบุรี และวัดสามจีนใต้ ได้แก่ วัดไตรมิตรวิทยาราม เหตุที่เรียกว่าวัดสามจีน ก็เนื่องด้วยเหตุว่ามีชาวจีน3 คนได้ช่วยกันก่อสร้างขึ้นมาจึงได้นามว่า “วัดสามจีน” วัดไตรมิตรวิทยารามเดิมมีพื้นที่ราบลุ่ม มีลักษณะน้ำขังได้ทั่วไป ปัจจุบันได้ทำการปรับปรุงพื้นที่ของวัดทั้งหมดเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วทั้งภายในบริเวณวัด และวัดมีเขตอุปจารวัดดังนี้ 
 ทิศเหนือ จรดกับถนนพระราม 4 ทิศใต้ จรดกับถนนตรีมิตร ทิศตะวันออก จรดกับซอยสุกร 1
 ทิศตะวันตก จรดกับถนนเจริญกรุง พระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นอาคารขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นโดยความร่วมมือของกรมศิลปากรสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจเยาวราช และบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สร้างจากหินอ่อนทรงไทยวิจิตรศิลป์ จุดประสงค์เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหาสุวรรณปฎิมากร (พระพุทธรูปทองคำ) มีทั้งหมด 4 ชั้น เริ่มดำเนินการก่อสร้างโดยบริษัท ส.บุญมีฤทธิ์วิศวกรรม เมื่อเดือนตุลาคม ปี 50 มีระยะเวลาในการดำเนินงานประมาณ 2 ปี ปัจจุบันได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว พระมหามณฑป มีทั้งหมด 4 ชั้น ชั้นล่างสุด เป็นที่จอดรถ ชั้น 2 เป็นศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราช ชั้น 3 เป็นนิทรรศกาลพระพุทธรูปทองคำ และชั้นที่ 4 เป็นชั้นสูงสุด ซึ่งประดิษฐานหลวงพ่อทองคำและลานประทักษิณสำหรับประกอบศาสนกิจ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 5:00-23:00 น.

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ