ประภาคารสลักเพชร : Salakpetch lighthouse

ประภาคารสลักเพชร : Salakpetch lighthouse เกาะช้าง, ตราด

ประภาคารสีขาวโดดเด่นเป็น เอกลักษณ์ของอ่าวสลักเพชร ที่นี่ยังเป็นจุดที่ นักท่องเที่ยวมาลงเรือไปดำน้ำและไปเที่ยวที่ เกาะใกล้เคียงอย่างเกาะหวาย ใครๆ จึงมัก หยุดแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันทั้งนั้น

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ