พิพิธภัณฑ์ร่วมสมัย : MOCA Museum of Contemporary Art

พิพิธภัณฑ์ร่วมสมัย : MOCA Museum of Contemporary Art วิภาวดี, กรุงเทพ

พิพิธภัณฑ์ที่เก็บบันทึกรวบรวมประวัติศาสตร์ทางศิลปะไทยที่น่าสนใจ ผลงานศิลปะที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ล้วนเกิดขึ้นจากแรงผลักดัน ของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ประติมากรชาวเมืองฟลอเรนช์ ประเทศอิตาลี ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ ด้านศิลปะตะวันตก ตามหลักกายวิภาคศาสตร์ให้แก่ลูกศิษย์ อันก่อให้เกิดเป็นงานศิลปะร่วมสมัยไทย

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ