วัดถ้ำตะโก : Wat Thum Tako

วัดถ้ำตะโก : Wat Thum Tako ท่าวุ้ง, ลพบุรี

ตั้งอยู่ในบริเวณเขาสมอคอน ซึ่งเป็นเทือกเขาที่มีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์ กล่าวไว้ว่า “เขาสมอคอนนี้เป็นที่อยู่ของ “สุกกทันตฤาษี” อาจารย์ของพระเจ้ารามคำแหงมหาราชและพระยางำเมือง กษัตริย์เมืองพะเยา ซึ่งน่าจะเป็นราชวงศ์หนองแส โยนก เชียงแสน ทั้งสองพระองค์ เพราะเมื่อทรงพระเยาว์ได้เสด็จมาศึกษาศิลปวิทยาที่เขาสมอคอนนี้ ซึ่งสมัยนั้นกษัตริย์เมืองลพบุรีก็เป็นราชวงศ์เดียวกัน วัดถ้ำตะโกมีจิตรกรรมฝาผนัง ศิลปะแบบพม่า และเจดีย์ทรงเรือสำเภาซึ่งสวยงามมาก และภายในบริเวณภายในบริเวณวัดและยังมีลิงมากมาย ข้อแนะนำอย่าวางลิงของมีค่า อาหารไว้เพราะอาจหายไปกับเจ้าจ๋อได้

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ