น้ำตกธารมะยม : Tarnmayom waterfall

น้ำตกธารมะยม : Tarnmayom waterfall เกาะช้าง, ตราด

น้ำตกธารมะยมเป็น น้ำตกขนาดกลาง ลักษณะเป็นธารน้ำไหลผ่านลงมา เป็นชั้นๆ ตามร่องหินแกรนิตสีดำา บริเวณโดยรอบเป็นป่าดิบชื้น อากาศ ร่มเย็นสบาย มีพระบรมวงศ์หลายพระองค์ เสด็จประพาส ปรากฏพระนามาภิไธยอยู่ที่ แผ่นหินของน้ำตกแห่งนี้ อาทิ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ