อ่างเก็บน้ำทรายทอง : Sai Thong Reservoir

อ่างเก็บน้ำทรายทอง : Sai Thong Reservoir เมืองนครนายก, นครนายก

เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ภูมิประเทศโดยรอบเป็นภูเขาคงความสวยงามตามธรรมชาติ เหนืออ่างเก็บน้ำขึ้นไปประมาณ 2 กิโลเมตร มี น้ำตกทรายทอง เป็นน้ำตกขนาดเล็กมีน้ำเกือบตลอดปี การเดินทางไปยังน้ำตกทรายทองต้องเดินเท้าเข้าไปโดยเริ่มจากตัวเขื่อนอ่างเก็บน้ำใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ