น้ำตกคลองพลู : Klongplu waterfall

น้ำตกคลองพลู : Klongplu waterfall เกาะช้าง, ตราด

น้ำตกคลองพลู เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่และสวยงามมากแห่งหนึ่ง ตกจากหน้าผาสูงลงสู่แอ่งเบื้องล่าง สามารถลงเล่นน้ำได้ อีกทั้งยังมีสภาพป่ารอบๆ สมบูรณ์ดีมาก มีน้ำไหลเย็นตลอดปี สถานที่แห่งนี้จึงป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ