วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร : Wat Phra Buddhabat

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร : Wat Phra Buddhabat พระพุทธบาท, สระบุรี

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ภายในมี ปูชนียสถานที่สำคัญคือ "รอยพระพุทธบาท" ที่ประทับไว้บนแผ่นหินเหนือไหล่เขาสุวรรณบรรพต หรือเขาสัจจพันธคีรี รอยพระบาทมีความ กว้าง 21 นิ้ว ยาว 5 ฟุต ลึก 11 นิ้ว ไว้ให้ประชาชนได้สักการะ กราบไหว้ และนอกจากนี้ ภายในบริเวณวัดยังมี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระพุทธบาท ( วิหารหลวง ) ซึ่งเป็นเก็บรวบรวมศิลปวัตถุอันมีค่ามากมาย โดยวิหารหลวงจะเปิดให้ชมเฉพาะช่วงที่มีงานเทศกาลนมัสการพระพุทธบาท และอีกหนึ่งความพิเศษทุกๆ วันเข้าพรรษาจะมีการตักบาตรดอกไม้หนึ่งเดียวในโลกอีกด้วย

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ