รอยพระพุทธบาทจำลองเขานางบวช : Buddha's footprint Wat Khao Nang Buat

รอยพระพุทธบาทจำลองเขานางบวช : Buddha's footprint Wat Khao Nang Buat เมืองนครนายก, นครนายก

อยู่ในมณฑปบนยอดเขานางบวชสูงประมาณ 100 เมตรมีบันไดคอนกรีตจากเชิงเขาถึงมณฑป 227 ขั้น รอยพระพุทธบาทนี้สร้างไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2401 แรม 8 ค่ำ เดือน 12 ปีระกาจะมีงานเทศกาลนมัสการรอยพระพุทธบาทในกลางเดือน 5 ของทุกปีและเป็นสถานที่จัดงานตักบาตรเทโวโรหณะของจังหวัดนครนายก การเดินทางจากตัวเมืองนครนายก ไปตามถนนสาริกา ถึงสี่แยกประชาเกษม เข้าถนนซอยประมาณ 1 กิโลเมตร หรือจากตัวเมืองนครนายก ไปตามถนนสาริกาและแยกเข้าถนนเฉลิมพระเกียรติ (ท่าข่อย) ประมาณ 8 กิโลเมตร

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ