พุทธสถานจีเต็กลิ้ม : Jee Tek Lim

พุทธสถานจีเต็กลิ้ม : Jee Tek Lim เมืองนครนายก, นครนายก

จี เต็ก ลิ้ม อันมีความหมายว่า เป็นที่ปฏิบัติหรือบำเพ็ญพจน์ขององค์กวนอิมโพธิสัตว์หรือในอีกความหมายหนึ่งคือ อุทยาน ไผ่ม่วง พุทธสถานแห่งนี้ได้สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมจีน และตามความคติความเชื่อของมหายานโดยใช้หลัก ฮวง จุ้ย ในทุก ๆ ปีพุทธสถาน จี เต็ก ลิ้ม จะมีประชาชนมากราบไหว้ขอพรเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ , ตรุษจีนจะมีประชาชนมาฝากดวง สะเดาะเคราะห์เพื่อต่อดวงชะตาในปีนั้นๆให้ปราศจากอุปสรรคเป็นจำนวนมาก วัตถุประสงค์หนึ่งของพุทธสถาน จี เต็ก ลิ้ม นอกจากเป็นสถานปฏิบัติธรรมแล้วยังได้พัฒนาเพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ทางศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดนครนายก โดยจะเน้นความเป็นธรรมชาติที่ร่มรื่นและยังต้องการให้เป็นที่ศึกษา หาความรู้ เกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมและศาสตร์จีนด้านต่าง ๆ อีกด้วย

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ