แก่งสามชั้น : Kang Sam Chan

แก่งสามชั้น : Kang Sam Chan เมืองนครนายก, นครนายก

หลังจากที่ตัวเขื่อนคลองท่าด่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ก่อสร้าง เสร็จ และ กักเก็บน้ำ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางโครงการเขื่อนคลองท่าด่าน จะปล่อยน้ำ ลงสู่แม่น้ำนครนายก ในช่วงวันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ช่วงเวลา 10.00 น. - 16.00 น. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด เป็นการใช้ประโยชน์จากน้ำ อีกทางหนึ่งนอกเหนือจากการเกษตร ตัวแก่งสามชั้นกระแสน้ำจะมีลักษณะไหลลดหลั่นกันลงมาคล้ายขั้นบันได เป็นแก่งทีมีน้ำไหลเชี่ยวที่สุด มักมีนักท่องเที่ยวนิยมมาล่องแก่งเป็นจำนวนมาก

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ