วัดราชประดิษฐาน : Wat Rajapradit Satan

วัดราชประดิษฐาน : Wat Rajapradit Satan พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา

ภายในวัดก็ยังมีล่องลอยของน้ำท่วมใหญ่ให้เห็นอยู่ ซึ่งตอนนี้ก็รอเงินบริจาค "วัดราชประดิษฐาน" เป็นวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้างและเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์พร้อมทั้งเจ้านายในพระราชวงศ์ ภายในโบสถ์จะมีพระประธานองค์สีทองสุกเปล่งประกายชื่อ "พระบรมไตรโลกนารถ" บริเวณก่อนถึงตัวโบสถ์เป็นศาลาชั้นเดียว มีพระพุทธรูปพระพุทธปฎิมากรให้ได้กราบสักการระบูชา นอกจากนี้บริเวณใกล้กันมีวัดท่าทราย สภาพเป็นวัดร้าง แต่ยังคงความขลัง สวยงาม สามารถเดินข้ามถนนไปถ่ายรูปได้ ปัจจุบันรวมเข้ากับวัดราชประดิษฐานแล้ว

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ