สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ : The Royal Agricultural Staion Inthanon

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ : The Royal Agricultural Staion Inthanon จองทอง, เชียงใหม่

ที่นี่ถือเป็นที่เที่ยวเชิงเกษตร อาทิ ชมแปลงพืชผักเมืองหนาว ไม้ดอก ผักไฮโดรโพนิกส์ และงานวิจัยพืชเมืองหนาว, สวนแปดสิบพรรษา ภายในสวนตกแต่งด้วยกุหลาบพันปี และไม้ดอกไม้ประดับตามฤดูกาล, โรงเรือนรวบรวมและจัดแสดงเฟิน แหล่งเก็บรวบรวมพันธุ์เฟินหายากและใกล้สูญพันธุ์ ที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจและพืชสวน รวบรวมพันธุ์เฟินไว้กว่า 50 สกุล 140 ชนิด, โรงเรือนจัดแสดงไม้ดอกไม้ประดับ จัดแสดงไม้ดอกไม้ประดับชนิดต่างๆ ของมูลนิธิโครงการหลวงเช่น กล้วยไม้ บีโกเนีย หน้าวัว เปลวเทียน ฯลฯ, โรงเรือนรวบรวมและจัดแสดงพืชกินสัตว์ เช่น หม้อข้าวหม้อแกงลิง พิงกุย ซาราซีเนียชนิดต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพอากาศบนพื้นที่สูง ถ้าเดินชมมาเหนื่อยๆ พักเหนื่อยกันได้ที่ร้านอาหารสโมสรอินทนนท์ เมนูแนะนำ ปลาเทราต์นึ่งเซเลอรี่ ปลาเทราต์รมควัน สลัดผักอินทนนท์ เห็ดออรินจิย่างยำตะไคร้ ซี่โครงหมูอบหมั่นโถ เมนูเหลานี้อร่อยนักแล หรือถ้าใครติดใจในบรรยากาศ ภายในที่นี่ก็มีที่พักไว้บริการนักท่องเที่ยวด้วย

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ