น้ำตกสิริภูมิ : Siri Phum Waterfall

น้ำตกสิริภูมิ : Siri Phum Waterfall จองทอง, เชียงใหม่

เป็นน้ำตกในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อยู่ใกล้กับสถานนีเกษตรอินทนนท์ น้ำตกสิริภูมิ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สายน้ำไหลตกจากหน้าผาสูงชันยาวมากเราสามารถเห็นมาได้แต่ไกล ปัจจุบันน้ำตกสิริภูมิมีการจัดภูมิทัศน์สวนหลวงสิริภูมิ อยู่ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอินทนนท์ มีการจัดเก็บค่าเข้าชม ผู้ใหญ่คนละ 20 บาท เด็ก คนละ 10 บาท ภายในเส้นทางเดินสร้างด้วยคอนกรีตอย่างดี ระยะทางที่เดินก่อนถึงน้ำตกจะร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ ดอกไม้นานาชนิด ร่มรื่น มีศาลาให้นั่งพักผ่อนพักเสียงน้ำตกที่ไหลลงมา ฟังแล้วชื่นใจอย่างบอกไม้ถูกเชียวล่ะ

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ