วัดหลักสี่ราษฏร์สโมสร : Laksisamosorn Temple

วัดหลักสี่ราษฏร์สโมสร : Laksisamosorn Temple บ้านแพ้ว , สมุทรสาคร

วัดนี้เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโต ที่มีพระพักตร์เอิบอิ่มยิ้มละไม ทำให้ทุกคนที่ได้เห็นต่างก็พลอยสบายใจไปด้วย หากย้อนดูที่มาของ “หลวงพ่อโต” แล้วก็มีเรื่องราวที่ไม่ธรรมดาเช่นกัน เป็นพระพุทธรูปโบราณสมัยอู่ทอง ปางมารวิชัย เนื้อหินทรายแดงฉาบปูน หน้าตักกว้าง ๘๑ นิ้ว สูง ๙๙ นิ้ว เป็นที่อัศจรรย์ถึงสัดส่วนของหลวงพ่อโตที่ช่างสมัยโบราณได้กำหนดไว้ล้วนเป็น เลขมงคลทั้งสิ้น

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ