หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี : Don Kai Dee Bebjarong Village

หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี : Don Kai Dee Bebjarong Village กระทุ่มแบน, สมุทรสาคร

หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดีถือว่าเป็นชุมชนเข้มแข็งที่ทำให้คนในชุมชนมารายได้ อีกทั้งที่นี่ยังเป็นที่กล่าวขานในการผลิตเครื่องเบญจรงค์ของ จ.สมุทรสาคร ที่มีฝีมือดังไกลทั่วโลก สำหรับความโดดเด่นอยู่ที่การเขียนลวดลายทั้งลายเก่าและลายใหม่ได้อย่างปราณีต สวยงามเจริญตามากที่ได้ไปชม นอกจากนี้ภายในยังมีการต่อยอดด้วยการทำเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว ทั้งการให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวชมและศึกษาหาความรู้ด้านการผลิตเบญจรงค์ พร้อมเปิดบ้านเป็นโฮมสเตย์รับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติอีกด้วย

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ