ศาลพันท้ายนรสิงห์ : San Pantai Norasingh

ศาลพันท้ายนรสิงห์ : San Pantai Norasingh เมืองสมุทรสาคร, สมุทรสาคร

ศาลนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พันท้ายนรสิงห์ ในคราวที่คัดท้ายเรือพระที่นั่งเอกชัยจนหัวเรือชนกิ่งไม้ใหญ่ริมคลองโคกขาม ทำให้โขนเรือหักตกลงในน้ำ พันท้ายนรสิงห์กราบบังคมทูลพระเจ้าเสือให้ประหารชีวิตตามกฎมณเฑียรบาล พระเจ้าเสือทรงจำฝืนพระทัยตามพระราชกำหนดที่วางไว้จึงมีรับสั่งให้ประหารชีวิตพันท้ายนรสิงห์ แล้วให้ทำศาลขึ้นสูงเพียงตา และนำศีรษะพันท้ายนรสิงห์กับหัวเรือพระที่นั่งเอกชัยที่หักขึ้นพลีกรรมไว้บนศาล ทำให้ภายในศาลมีรูปปั้นของพันท้ายนรสิงห์ขนาดเท่าคนจริงอยู่ในท่าถือท้ายคัดเรือ เป็นที่นับถือของชาวบ้านเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ภายในศาลยังมีศาลแม่ศรีนวล (ภรรยาของพันท้ายนรสิงห์) ,หลักประหารพันท้ายนรสิงห์, เรือโบราณ สร้างจากไม้ตะเคียนขนาดใหญ่ ซึ่งตอนนี้ได้กลายเป็นหินไปแล้ว ชาวบ้านเชื่อว่าเรือลำนี้อาจเป็นเรือในขบวนเสด็จ หรืออาจจะเป็นเรือลำเลียงทหารในอดีต และภายในบริเวณยังมีแหล่งศึกษาการอนุรักษ์ป่าชายเลนอีกด้วย

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ