พระรามราชนิเวศน์ (พระราชวังบ้านปืน) : Phra Ramratchaniwet (Baan Puen Palace)

พระรามราชนิเวศน์ (พระราชวังบ้านปืน) : Phra Ramratchaniwet (Baan Puen Palace) เมืองเพชรบุรี, เพชรบุรี

พระรามราชนิเวศน์หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของพระราชวังบ้านปืน เป็นพระราชวังที่รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นเพื่อประทับยามฤดูฝน พระราชวังรามราชนิเวศน์แตกต่างไปจากสถาปัตยกรรมอื่นๆ ในจังหวัดเพชรบุรีตรงที่เป็นศิลปะตะวันตกเต็มรูปแบบ มีการผสมผสานศิลปะแบบบาโรกและแบบอาร์ตนูโว เข้าด้วยกัน ตำหนักต่างๆใหญ่โต โอ่โถง หลังคาเป็นทรงโดมสวยงามมาก ว่ากันว่าพระราชวังแห่งนี้ได้รับอิทธิพลมาจากพระราชวังของพระเจ้าไกเซอร์แห่งเยอรมันนีที่รัชกาลที่ 5 ทรงเคยไปประทับ และโปรดให้สถาปนิกชาวเยอรมันเป็นผู้เขียนแบบและก่อสร้างพระราชวัง น่าเสียดายที่ปัจจุบันไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพภายในได้แล้ว ที่ตั้ง ค่ายรามราชนิเวศน์ อ.เมือง จ.เพชรบุรี เปิด ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท นักเรียนนักศึกษาในเครื่องแบบ 5 บาท ชาวต่างชาติ 50 บาท สำหรับผู้ที่ต้องการจะเข้าชมเป็นหมู่คณะ และต้องการวิทยากรบรรยาย สามารถทำหนังสือถึงผู้บังคับการทหารบกจังหวัดเพชรบุรี ติดต่อ โทร. 0 3242 8506-10 ต่อ 259 การเดินทาง ใช้ถนนเพชรเกษม เมื่อผ่าน รพ.เพชรรัตน์ ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนดำรงรักษ์ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร หรือจากตัวเมืองเพชรบุรีให้ใช้ถนนราชดำเนิน ถึงสี่แยกตัดกับถนนดำรงรักษ์ เลี้ยวซ้ายไป 500 เมตร พระราชวังจะอยู่ทางด้านขวา

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ