อ่าวปะการัง : Pakarang bay

อ่าวปะการัง : Pakarang bay เกาะเสม็ด, ระยอง

อ่าวที่ยังอนุรักษ์ธรรมชาติของเกาะเสม็ดไว้อย่างสมบูรณ์ ทั้งต้นไม้ดั้งเดิมหายากอย่างเทียนทะเล โพทะเล และสิ่งมีชีวิตชายฝั่งทั้งหอยมือเสือ ปะการัง ปูเสฉวน ปูไก่และยังเป็นที่วางไข่ของเต่าตนุ ที่สำาคัญคือที่นี่เป็นจุดดำาน้ำชมปะการังแบบไม่ต้องนั่งเรือออกไปไกล ใครอยากตกปลาตกหมึก หรือปีนเขาออกกำาลังเบาๆ ก็จัดไปเลย...

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ