วัดกำแพงแลง : Wat Kumpanglang

วัดกำแพงแลง : Wat Kumpanglang เมืองเพชรบุรี, เพชรบุรี

วัดกำแพงแลง หรือวัดเทพปราสาทศิลาแลง เป็นวัดที่มีร่องรอยของอารยธรรมขอมปรากฎอยู่ ภายในวัดมีปราสาทที่สร้างแบบศิลปะเขมรคือก่อด้วยศิลาแลงมากมาย รวมทั้งมีกำแพงศิลาแลงล้อมรอบอันเป็นที่มาของชื่อวัดกำแพงแลง โบราณสถานแห่งนี้สร้างขึ้นภายใต้ความเชื่อศาสนาพุทธนิกายวัชรยาน อันมีหลักฐานคือพระโพธิสัตว์โลเกศวรเปล่งรัศมี พระโพธิสัตว์โลเกศวรสี่กร พระวัชรสัตว์นาคปรก หัวสะพานรูปครุฑยุดนาค เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าขอมได้แผ่อิทธิพลมาถึงประเทศไทยด้วย ที่ตั้ง ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี เปิด ทุกวันตั้งแต่เวลา 07.00 – 17.00 น. ค่าเข้าชม ฟรี การเดินทาง จากทางหลวงหมายเลข 4 แยกซ้ายเข้าตัวเมืองเพชรบุรี เจอไฟแดงสามแยกศาลหลักเมืองเลี้ยวขวา เจอสามแยกไฟแดงเลี้ยวซ้าย ตรงตามถนนราชวิถี ผ่าน 2 ไฟแดง ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำเพชรบุรี เลยมาจะเป็นสี่แยกให้เลี้ยวขวามาและจะเจอสี่แยกไฟแดง เลี้ยวซ้ายประมาณ 600 เมตร ผ่านหน้าวัดใหญ่สุวรรณารามเจอสามแยกไฟแดงหน้าวัดไตรโลก ให้เลี้ยวขวาไปประมาณ 500 เมตร จะเจอวัดกำแพงแลง เลี้ยวขวาถนนพระทรง(ข้างวัดกำแพงแลง) ไปประมาณ 500 เมตรจะเจอวัดไผ่ล้อมตั้งอยู่ริมถนนด้านขวามือ

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ