วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) : Sai Ias Bhuddist Temple

วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) : Sai Ias Bhuddist Temple เมืองเพชรบุรี, เพชรบุรี

เป็นวัดที่สันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีความโดดเด่นที่พระพุทธรูปปางไสยาสน์หรือพระนอนที่สร้างด้วยอิฐตลอดทั้งองค์ ลงรักปิดทองสวยงาม องค์พระในท่า “สีหไสยา” นี้มีขนาดยาวถึง 43 เมตร เดิมประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง แต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างหลังคาคลุมไว้ ที่ตั้ง ถ.คีรีรัฐยา ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี เปิด ทุกวันตั้งแต่เวลา 07.00 – 17.00 น. ค่าเข้าชม ฟรี การเดินทาง จากทางหลวงหมายเลข 4 แยกซ้ายเข้าตัวเมืองเพชรบุรี เจอไฟแดงสามแยกศาลหลักเมืองเลี้ยวขวา ตรงตามถนนคีรีรัฐยา (ผ่านสามแยกไฟแดง ผ่านพระนครคีรี) ประมาณ 700 เมตร จะเจอวัดพระพุทธไสยาสน์อยู่ทางขวามือ

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ