อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม : Kuan Yin Inter-Religious Park

อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม : Kuan Yin Inter-Religious Park แก่งกระจาน, เพชรบุรี

แหล่งท่องเที่ยวที่ให้ความรู้ทางศาสนา ซึ่งประกอบไปด้วย แดนพุทธเกษตร หุบเขาสื่ออริยสงฆ์ แดนเจ้าแม่ผู้ยิ่งใหญ่ แดนฮินดู-พราหมณ์ แดนสุขวดี แดนสิบสองนักษัตร แดนมหายาน-เต๋า นิทรรศการพระพุทธศาสนาหินยาน ,มหายาน ซึ่งผู้เข้าชมสามารถเดินชมได้ต่อเนื่องทั้งพื้นที่ จุดเด่นที่สุดของอุทยานศาสนานี้ก็คือ เจ้าแม่กวนอิมปางพันเนตรพันกรที่แกะสลักจากไม้การบูรหอมจากประเทศจีนซึ่งเป็นเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย เวลา เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00น.-18.00 น.
 ที่ตั้ง 40 หมู่ 2 ต.พุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ค่าเข้าชม คนละ 10 บาท
 ติดต่อ โทร. 032-422 048-9 
 การเดินทาง จากถนนเพชรเกษม บริเวณอำเภอท่ายางแยกเข้ามาตามเส้นทางเลียบคลองชลประทานถึงเขื่อนเพชร มีทางแยกขวาไปอุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิมอีก 12 กิโลเมตร

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ