ห้องสมุดรถไฟเชียงราย : Chiangrai Train Library

ห้องสมุดรถไฟเชียงราย : Chiangrai Train Library เมืองเชียงราย, เชียงราย

ห้องสมุดรถไฟเชียงราย ตั้งอยู่หน้าศาลากลางเก่า เป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ ภายในห้องสมุดรถไฟมีทั้งหมด 5 โบกี้ ซึ่งแต่ละโบกี้ก็จะมีหนังสือประเภทต่างๆ ไว้บริการ เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัว และสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากหาโลเกชั่นถ่ายรูปสวยๆ เพราะภายในบริเวณยังมีอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หรือศาลากลาง

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ