หนังใหญ่ วัดขนอน : Nang Yai Wat Kanon

หนังใหญ่ วัดขนอน : Nang Yai Wat Kanon โพธาราม, ราชบุรี

ได้รับรางวัลจากยูเนสโก้มาแล้ว สำหรับการอนุรักษ์สืบทอดศิลปะวัฒนธรรม "หนังใหญ่" ที่หาดูได้ยากเต็มที่ ภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ ให้ได้ชมกันรวมถึงมีการเรียนการสอนเด็กๆ ให้เรียนรู้การทำหนังใหญ่อีกด้วย เปิด ทุกวัน 10.00 -11.00 น. ที่ตั้ง วัดขนอน ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ