ตลาดน้ำดำเนินสะดวก : Damnoensaduak Floating Market

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก : Damnoensaduak Floating Market ดำเนินสะดวก, ราชบุรี

คลองดำเนินสะดวกเป็นชื่อที่ ร.5 ตั้งให้ จากพระราชดำริของรัชกาลที่ 4 ที่ทรงพระประสงค์ให้ขุดคลองเชื่อมแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีน เพื่อเดินทางค้าขายสะดวกมากขึ้น และได้กลายเป็นจุดค้าขายสำคัญตลอดมาจนกล่าวได้ว่ามาราชบุรีต้องมาเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวกให้ได้ ที่นี่มีบริการเรื่อนำเที่ยวให้นักท่องเที่ยวช้อปปิ้งบนเรือล่องไปตามลำคลอง ทานอาหารพื้นเมืองและของแปลกๆ ที่ไม่ค่อยได้เห็นตามเมืองใหญ่ แถมยังมีทัวร์ดูวิถีชีวิตและการผลิตน้ำตาลสดกันแบบ Live ด้วยละ

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ