อุทยานหินเขางู : Khao Ngoo Rock Park

อุทยานหินเขางู : Khao Ngoo Rock Park เมืองราชบุรี, ราชบุรี

เมืองราชบุรีขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องคุณภาพของหินที่สามารถนำมาใช้ในงานต่างๆ ทั้งข้าวของเครื่องใช้ โดยเฉพาะ "โอ่งมังกร" ที่ขึ้นซื่อ ในสมัยก่อนก็ได้มีระเบิดย่อยเขางูแห่งนี้เพื่อนำหินมาใช้ในการสร้างสิ่งต่างๆ จนเขางูเรื่องเสื่อมโทรม ประชาชนจึงขอให้ยกเลิกสัมปทานและบูรณะเขาแห่งนี้ให้กลายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อยใจ และได้ทำการสลักพระพุทธรูปด้วยแสงเลเซอร์ไว้เป็นสัญลักษณ์ด้วย ภายในอุทยานก็ยังมีถ้ำต่างๆ ให้ท่องเที่ยวได้อีกด้วย

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ