แก่งส้มแมวสวนป่าสิริกิติ์ : Kang Som Meaw

แก่งส้มแมวสวนป่าสิริกิติ์ : Kang Som Meaw สวนผึ้ง, ราชบุรี

แก่งส้มแมว หรือ สวนป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มีลักษณะเป็นเกาะแก่งสลับซับซ้อนด้วยโขดหินที่เซาะโดยแม่น้ำภาชีจนมีความสวยงามตามธรรมชาติ แถมมีเส้นทางให้เดินศึกษาธรรมชาติอีกด้วย

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ