ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์ป่า สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า เขาประทับช้าง : Khao Tubchang Wildlife Conservation

ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์ป่า สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า เขาประทับช้าง : Khao Tubchang Wildlife Conservation จอมบึง, ราชบุรี

อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับคนรักสัตว์ป่าที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ข้างในจะมีการแสดงพันธุสัตว์ป่านานาชนิด เหมือนเป็นสวนสัตว์เปิดขนาดย่อมๆ สามารถซื้ออาหารไปให้สัตว์ป่าได้ ภายในบรรยากาศร่มรื่นเสมือนเดินอยู่กลางป่าท่ามกลางฝูงสัตว์ เป็นสถานที่มีอยู่แล้วพึ่งปรับปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยไม่เสียค่าเข้าชม เปิด ทุกวัน 08.30 – 16.00 น.

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ