ตลาดเก้าห้อง : Kaohong Old Market

ตลาดเก้าห้อง : Kaohong Old Market บางปลาม้า, สุพรรณบุรี

ตลาดห้องแถวเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี สมัยต้นรัชกาลที่ 5 สร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. 2449-2479 เป็นเรือนไม้ปลูกติดกันเป็นแถวยาวเลียบแม่น้ำท่าจีน สร้างโดย “นายบุญรอด เหลียงพานิช” หรือนายฮง หรือเจ๊กรอด ตามที่ชาวบ้านเรียกขานกัน แต่เดิมเป็นศูนย์กลางการค้าและการคมนาคมติดต่อค้าขายของเมืองสุพรรณ เคยซบเซาไปช่วงหนึ่ง ก่อนที่ชาวชุมชนจะร่วมใจกันฟื้นฟูให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ชื่อตลาดเก้าห้อง นำมาจากบ้านเก้าห้อง ซึ่งเป็นบ้านของขุนกำแหงฤทธิ์ ผู้นำชุมชนในสมัยก่อน ตัวตลาดแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ตลาดบน ตลาดกลาง และตลาดล่าง มีของซื้อของขายมากมายให้เลือกสรร และมีสิ่งน่าสนใจ เช่น หอดูโจร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2477 เป็นหอก่ออิฐถือปูน กว้าง 3 x 3 เมตร สูงประมาณตึก 4 ชั้น แต่ละชั้นจะมีการเจาะรูไว้สำหรับใช้ส่องดูโจร ซึ่งมีชุกชุมในสมัยก่อน เวลาเปิด : เปิดทุกวัน 08.00 - 17.00 น. โดยประมาณ (แล้วแต่ร้านค้าแต่ละร้าน) ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม ที่ตั้ง : ม.2 ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 ติดต่อ : คณะกรรมการพัฒนาตลาดเก้าห้อง โทร. 035-587044, 081-7042183, 081-7634133, 083-826 9284 การเดินทาง : จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 เลี้ยวซ้ายตรงแยกเข้าอำเภอบางปลาม้า ไปประมาณ 1 กม. จะพบสามแยก ให้เลี้ยวขวาไปอีกประมาณ 3 กม. จะพบทางเข้าตลาดอยู่ขวามือ

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ