วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม : Wat Khaopraseesanpetch

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม : Wat Khaopraseesanpetch อู่ทอง, สุพรรณบุรี

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม เดิมชื่อ วัดเขาพระ เป็นวัดเก่าแก่สมัยทวาราวดี ตั้งอยู่บนภูเขาขนาดย่อม เมื่อเดินขึ้นบันไดขึ้นเขาไป ก่อนถึงยอดจะพบถ้ำประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ หลวงพ่อสังฆ์ ศรีสรรเพชญ์ ขณะที่บนยอดมีพระมณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง แกะสลักจากหินเขียวธรรมชาติ และซากเจดีย์สมัยอยุธยา 1 องค์ หลังจากสักการะกราบไหว้แล้ว ยังมีศาลาที่พัก ให้นักท่องเที่ยวได้นั่งหย่อนใจชมวิวมุมสูงของอำเภออู่ทองเคล้าสายลมเย็นรื่นชื่นใจ จนไม่อยากลงจากเขาเลยทีเดียว ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม ที่ตั้ง : ม.5 ถ.วินยานุโยค ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 ติดต่อ : โทร. 035-551038, 035-552977, 035-564440 การเดินทาง : ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 เลี้ยวซ้ายเข้าเส้น 357 (ก่อนถึงตัวเมืองสุพรรณ) ตรงยาว 10 กม. จะพบแยก ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนมาลัยแมน (321) จากนั้นไปตามทางยาวๆ ประมาณ 21 กม. มุ่งหน้า อ.อู่ทอง จนพบแยกอู่ทอง ให้เลี้ยวขวาและเตรียมชิดซ้าย เข้าถนนวินยานุโยค วิ่งยาวไปจนสุดทาง จะพบวัด

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ