อุทยานแห่งชาติออบหลวง : Oblhuang national park

อุทยานแห่งชาติออบหลวง : Oblhuang national park ฮอด , เชียงใหม่

คำว่า ออบหลวง ตรงกับคำศัพท์ทางธรณีวิทยาว่า Gorge (กอร์จ) หมายถึง หุบเขาขนาดเล็ก แคบและลึก ประกอบด้วยผาหินสูงชัน และเกิดอยู่ในพื้นที่ภูเขาอาจมีทางน้ำตลอดปี เนื่องด้วยมีสภาพป่าที่สมบูรณ์ มีลำน้ำไหลผ่าน ทำให้บรรยากาศของออบหลวงนั้นสวยงาม โดยเฉพาะในฤดูหนาว

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ