พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวร : King Naresuan Monument

พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวร : King Naresuan Monument เมืองสุพรรณบุรี, สุพรรณบุรี

ด้วยความที่ชาวสุพรรณส่วนใหญ่นับถือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นอย่างมาก จึงมีศาลหรืออนุสรณ์สถานของสมเด็จท่านกระจายอยู่มากมายทั่วทั้งจังหวัด ให้ผู้มาเยือนจังหวัดสุพรรณได้ร่วมสักการะสมเด็จท่านตามแต่สะดวก แต่มีจุดหนึ่งที่แนะนำอยากให้ไปสักการะและเยี่ยมชม คือ พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวร ตรงข้ามวัดไชนาวาส ซึ่งบริเวณรอบพระบรมรูป จะมีรูปปั้นไก่ชนมากมายหลายพันตัวตั้งอยู่ สวยงามตระการตาอย่างยิ่ง ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม ที่ตั้ง : เกาะกลางถนนพระพันวษา จุดที่แยกออกไปเป็นถนนนางสร้อยฟ้า ตรงข้ามวัดไชนาวาส อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี การเดินทาง : จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 เลี้ยวซ้ายเข้าถนนมาลัยแมน (321) ผ่านแยกหอนาฬิกา แล้วไปเลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระพันวษาที่อีกแยกหนึ่ง ตรงไป พระบรมรูปฯ จะอยู่ตรงเกาะกลาง จอดรถได้ที่วัดไชนาวาส ซ้ายมือ

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ