สระศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่ : The Four Red Ponds

สระศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่ : The Four Red Ponds เมืองสุพรรณบุรี, สุพรรณบุรี

โบราณสถานตามการขึ้นทะเบียนของกรมศิลปากร มีด้วยกันทั้งหมด 4 สระ คือ สระแก้ว สระคา สระยมนา และสระเกษ เหตุที่ได้ชื่อว่าเป็นสระศักดิ์สิทธิ์ก็เพราะว่า น้ำในสระทั้งสี่ถูกนำไปใช้ในพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา และพระราชพิธีสรงน้ำมูรธาภิเษก หรือพิธีสรงน้ำพระเศียรพระเจ้าแผ่นดิน ที่เป็นการนำน้ำจากสถานที่ต่างๆ ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในราชอาณาจักรมาทำพิธีสรง เพื่อแปรสภาพองค์เข้าสู่ความเป็นกษัตริย์ ตามความเชื่อทางลัทธิพราหมณ์ ในบริเวณสระศักดิ์สิทธิ์มีสภาพเป็นสวนสาธารณะกลายๆ ให้ชาวท้องถิ่นได้มาพักผ่อนหย่อนใจ และยังมีศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ ไว้ให้ผู้ผ่านทางได้แวะมาสักการะด้วย อย่างไรก็ตาม สระทั้งสี่ไม่ได้อยู่ในบริเวณเดียวกัน โดยสระคา สระยมนา และสระเกษ จะอยู่ฝั่งถนนเดียวกัน คือ ริมถนนสายดอนเจดีย์ - สุพรรณบุรี มุ่งหน้าดอนเจดีย์ แต่สระแก้วนั้นอยู่อีกฟากถนน ต้องข้ามสะพานลอยไปชมต่างหาก เวลาเปิด : 08.00 - 18.00 น. ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม ที่ตั้ง : ริมถนนสายดอนเจดีย์ - สุพรรณบุรี (322) ม.6 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ติดต่อ : เทศบาลตำบลท่าเสด็จ โทร. 035-597303 เว็บไซต์ www.thasadet.com การเดินทาง : จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 เลี้ยวซ้ายเข้าถนนมาลัยแมน (321) ตรงยาวไปตลอด ทางจะไปเชื่อมกับถนนสายดอนเจดีย์ - สุพรรณบุรี (322) รวมระยะทางประมาณ 15 กม. ทางเข้าสระฯ จะอยู่ซ้ายมือ มีป้ายบอก

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ