พระธาตุดอยกองมู : Prathad doykongmu

พระธาตุดอยกองมู : Prathad doykongmu เมืองแม่ฮ่องสอน, แม่ฮ่องสอน

วัดปลายดอย หรือปัจจุบันเรารู้จักกันในชื่อของพระธาตุดอยกองมู ภายในประกอบด้วยพระธาตุเจดีย์ 2 องค์ โดยเจดีย์องค์ใหญ เป็นที่บรรจุพระธาตุของพระโมคคัลลานะเถระ ซึ่งนำมาจากพม่า ส่วนพระธาตุองค์เล็กสร้างโดย พระยาสิงหนาทราชา เจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนคนแรก ถือเป็นพระธาตุคู่เมืองแม่ฮ่องสอน เนื่องจากตั้งอยู่บนดอย เมื่อถึงช่วงฤดูหนาวนอกจากจะมองเห็นสภาพตัวเมืองที่สวยงามแล้วเรายังสัมผัสกับหมอกที่อยู่รอบๆตัวได้อีกด้วย

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ