วัดนิเวศธรรมประวัติ : Nivetchtammaprawat temple

วัดนิเวศธรรมประวัติ : Nivetchtammaprawat temple บางปะอิน, พระนครศรีอยุธยา

วัดนิเวศธรรมประวัติ มีจุดเด่นตรงที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาใครที่ต้องการจะไปชมความสวยงามนั้นทำได้โดยนั่งกระเช้าข้ามแม่น้ำเท่านั้น ภายในบริเวณวัดจะพบเห็นอาคารที่ตกแต่งแบบโกธิค มีกระจกประดับอย่างงดงาม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างเลียนแบบโบสถ์ของฝรั่ง ฝาผนังโบสถ์ด้านหน้าพระประธานจะเป็นภาพประดิษฐ์กระจกสี เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่ 5 credit : www.tiewpakklang.com

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ