พระเจดีย์ศรีสุริโยทัย : Chedi Sri Suriyothai

พระเจดีย์ศรีสุริโยทัย : Chedi Sri Suriyothai พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา

เราคงทราบเรื่องราวเกี่ยวกับสมเด็จพระสุริโยทัย อัครมเหสีในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์กันดีพอสมควรอยู่แล้ว พระองค์สิ้นพระชนม์บนคอช้างเพราะทรงขับช้างเข้าขวางเพื่อช่วยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ที่กำลังเพลี่ยงพล้ำต่อพระเจ้าแปรของพม่าในการทำยุทธหัตถี เมื่อสงครามยุติ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงโปรดฯ ให้จัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระสุริโยทัยบริเวณสวนหลวง และสถาปนาสถานที่ปลงพระศพขึ้นเป็นวัดสบสวรรค์ และสร้างเจดีย์สูงใหญ่สี่เหลี่ยมย่อไม้มุมสิบสอง เพื่อบรรจุพระอัฐิสมเด็จพระสุริโยทัย เรียกว่าเจดีย์พระศรีสุริโยทัย ตั้งอยู่ในเกาะเมืองด้านทิศตะวันตก ปัจจุบันด้านข้างมีอาคารแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับจังหวัดพระศรีสุริโยทัย และจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่ครั้งโบราณ

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ