พระบรมราชานุสาวรีย์พระเนรศวรมหาราช : Monument to King Naresuan the Great

พระบรมราชานุสาวรีย์พระเนรศวรมหาราช : Monument to King Naresuan the Great พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา

อยู่ใกล้ๆ กับเจดีย์ภูเขาทอง (เข้าทางเดียวกัน) เข้ามาแล้วจะพบพระบรมราชานุสาวรีย์พระเนรศวรก่อน แล้วเข้าไปอีกถึงจะเจอเจดีย์ภูเขาทอง มองเห็นหรือถ่ายรูปทั้งสองที่ได้พร้อมกัน โดยจะเห็นเจดีย์ภูเขาทองเป็นฉากหลัง พื้นที่บริเวณนี้เรียกว่าทุ่งภูเขาทอง เมื่อ พ.ศ. 2129 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงกระทำศึกอย่างเหี้ยมหาญ เป็นผลให้อริราชศัตรูต้องพ่ายแพ้ไป พื้นที่นี้จึงได้รับการพัฒนาสร้างเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเทิดพระเกียรติและเป็นอนุสรณ์สถาน และรำลึกถึงมหาวีรกรรมในครั้งนั้น

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ