เจดีย์ภูเขาทอง : Chedi Phukhao Thong

เจดีย์ภูเขาทอง : Chedi Phukhao Thong พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา

เป็นเจดีย์ที่สูงใหญ่ตั้งอยู่กลางทุ่งนา เรียกว่าทุ่งภูเขาทอง ในอดีตเคยเป็นสมรภูมิรบหลายครั้งหลายคราว ตัวเจดีย์สามารถเห็นได้แต่ไกล สันนิษฐานว่าพระเจ้าบุเรงนอง"พระเจ้าบุเรงนอง แห่งกรุงหงสาวดีเป็นผู้สร้างพระเจดีย์นี้ขึ้นไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์หลังจากยกทัพเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยาได้สำเร็จ เดิมเป็นจีดีย์ศิลปะแบบมอญ กระทั่งในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมโกศได้ทำการปฏิสังขรณ์องค์เจดีย์ใหม่ และเปลี่ยนรูปจากเจดีย์มอญเป็นรูปเจดีย์ย่อไม้สิบสองที่กำลังนิยมอยู่ในขณะนั้น ส่วนฐานนั้นเป็นศิลปะแบบมอญอยู่

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ