วัดมหาธาตุ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) : Wat Mahathat (Ayutthaya)

วัดมหาธาตุ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) : Wat Mahathat (Ayutthaya) พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา

ในอดีตวัดมหาธาตุเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญที่สุดในกรุงศรีอยุธยา เพราะนอกจากเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุกลางเมืองแล้ว ยังเป็นที่พำนักของสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายคามวาสีอีกด้วย ปัจจุบันตั้งอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และที่น่าสนใจใจอีกสิ่งหนึ่งคือเศียรพระพุทธรูปหินทรายศิลปะอยุธยาที่มีรากต้นโพธิ์ปกคลุมอยู่ เข้าใจกันว่าเศียรพระพุทธรูปนี้จะหล่นลงมาอยู่ที่โคนต้นไม้ในสมัยเสียกรุง จนรากไม้ขึ้นปกคลุมทำให้มีความงดงามแปลกตา และหลังจากเว็บไซต์ Tripadvisor จัดอันดับว่าเศียรพระพุทธรูปหินทราย ที่ถูกห่อหุ้มด้วยรากของต้นโพธิ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ จึงทำให้แต่ละวันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างแวะเวียนกันมาถ่ายภาพเศียรพระพุทธรูปหินทรายนี้

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ