วัดขุนอินทประมูล : Koonintapramool temple

วัดขุนอินทประมูล : Koonintapramool temple โพธิ์ทอง, อ่างทอง

พระพุทรูปปางไสยาสน์ที่มีความยาว 50 เมตรองค์นี้ ถือว่าเป็นพระนอนที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทย ประดิษฐานอยู่ที่วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง รอบๆองค์พระจะเห็นโครงสร้างของเสาพระวิหารที่แม้จะหักพังไปนาน แต่บรรยากาศโดยรอบมีต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นล้อมรอบ ทำให้รู้สึกไม่ร้อนเกินไปนัก เหมาะแก่การพาครอบครัวไปนมัสการเพื่อเป็นสิริมงคล ดังคำกล่าวที่ว่า "ไหว้พระนอนยาวแล้วชีวิตจะยืนยาว" credit : www.tiewpakklang.com

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ