วัดธรรมิกราช : Wat Thammikarat

วัดธรรมิกราช : Wat Thammikarat พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา

วัดธรรมิกราชเดิมชื่อวัดมุขราช ตั้งอยู่ติดกับพระราชวังโบราณ และวัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นวัดหลวงเก่าแก่ที่สร้างขึ้นก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา โดยสร้างขึ้นในยุคเดียวกับวัดพนัญเชิง ความสำคัญของวัดธรรมิกราชนั้นเป็นวัดที่มีพระมหากษัตริย์เสด็จมาฟังธรรมกันประจำในวันพระ และเป็นสถานที่สอบเปรียญธรรมสำหรับพระสงฆ์ในสมัยโบราณ จุดเด่นอยู่ที่เศียรพระขนาดใหญ่, วิหารหลวง ซึ่งปัจจุบันคงเหลือแต่เสาเรียงราย ซึ่งเคยเป็นที่ฟังธรรมของกษัตริย์, เจดีย์สิงห์ล้อม และวิหารพระนอน ปัจจุบันยังเป็นวัดที่มีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาและปฏิบัติธรรมอยู่ ความน่าสนใจอีกอย่างคือตรงทางเข้าวัดใกล้ๆห้องน้ำ จะมีตู้เย็นที่มีน้ำดื่มหลายชนิดเช่นน้ำดื่ม น้ำอัดลม เครื่องดื่มชูกำลังอยู่เต็มตู้ ให้เราเลือกหยิบได้เอง แล้วเอาเงินใส่กล่องบริจาคไว้ เพื่อบูรณะซ่อมแซมวัด

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ