วัดกษัตราธิราชวรวิหาร : Wat Kasattrathirat

วัดกษัตราธิราชวรวิหาร : Wat Kasattrathirat พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา

วัดกษัตราธิราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยา ในรัชสมัยสมเด็จพระที่นั่งสุริยาอมรินทร์ (พระเจ้าเอกทัศกษัตริย์องค์ที่ 33 ก่อนเสียกรุงฯครั้งที่ 2) เดิมชื่อวัดกษัตราและเปลี่ยนชื่อเป็นวัดกษัตราธิราชในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งนอกเกาะเมืองทางด้านทิศตะวันตก และด้วยทำเลนี้เองพม่าจึงได้ยกทัพมาตั้งที่วัดกษัตราธิราชวรวิหาร และใช้เป็นที่ตั้งปืนใหญ่เพื่อใช้ยิงข้ามแม่น้ำเข้ามาในพระนครในปีพ.ศ.2303 จนกระทั่งปีพ.ศ.2310 กรุงศรีอยุธยาก็แตกลง วัดกษัตราธิราชวรวิหารได้ถูกเพลิงไหม้เสียหายเป็นอันมากจนถูกทิ้งร้างตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา แวะมาไหว้พระและให้อาหารปลากันได้ พร้อมชมวิวพระเจดีย์ศรีสุริโยทัยที่อยู่ฝั่งเกาะเมือง

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ